نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی و پژوهشی

 • بررسی عددی تأثیر سرعت تغییر شکل بر نمودار حد شکلدهی(FLD) فولاد St۱۴ با استفاده از معیار دوشاخهای شدن و مقایسهی آن با نتایج تجربی  PDF    دانلود : 8443
  محسن مسلمی ; سید جمال حسینی پور ; حامد دیلمی عضدی ; عبدالحمید گرجی
  بازدید: 948
  تأثیر Fe۲O۳ بر ریزساختار و خواص مکانیکی شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشهی سودالایم و عامل اسفنج زایSiC  PDF    دانلود : 5640
  سکینه عباسی ; سید محمد میرکاظمی ; مینا سعیدی حیدری
  بازدید: 558
  بررسی تأثیر مشخصّات پوشان بر حفرههای داخلی در قطعات ریختگی چدنی تولیدی بهروش ریخته گری با مدل از بین رونده  PDF    دانلود : 5459
  عیسی امینی ; جعفر خلیل علافی ; رضا چاره خواه ; زهرا معروفی
  بازدید: 550
  بهینه سازی متغیرهای فرایند جوشکاری TIG پالسی بهمنظور بهبود خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری شده در آلیاژ منیزیم AZ۳۱  PDF    دانلود : 7677
  علیرضا امیرخانی ; علیرضا ابراهیمی ; رسول آذری خسروشاهی
  بازدید: 612
  سنتز نانو مادهی مرکب HA/YSZ در سیمان دندانی GIC بهمنظور بهبود آزادسازی فلوراید  PDF    دانلود : 5963
  سحر صالحی ; قدیر رجب زاده ; علی نعمتی ; مهران صولتی
  بازدید: 461
  تأثیر روش ساخت و متغیرهای آن بر ترکیب فازی، ریزساختار و خواص سرمتهای آلومینیم- آلومینا  PDF    دانلود : 5926
  لیلا فاضلی ; مهدی کلانتر ; مسعود مشرفی فر
  بازدید: 576