نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی و پژوهشی

 • بررسی خواص مکانیکی و سازوکار شکست قطعات متالورژی پودر تهیه شده از فولادهای نیمه پیشآلیاژ شده  PDF    دانلود : 5807
  حمید خرسند ; حسن عبدوس ; مصطفی امیرجان
  بازدید: 552
  ساخت مادهی مرکب آلیاژ آلومینیم A۳۵۶/نیترید بور هگزاگونال و بررسی خواص مکانیکی آن  PDF    دانلود : 7191
  مسعود مشرفی فر ; امین حکیمی زاد
  بازدید: 432
  کنترل اندازهی ذرات و غلظت سیلیکای کلوئیدی سنتز شده با استفاده از آب شیشه به روش جانشینی کاتیونی  PDF    دانلود : 5501
  نرمین منتخب ; حسین عربی ; محمدرضا ابوطالبی ; مهدی علیزاده ; صدیقه صادق حسنی
  بازدید: 455
  بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر تبلور و شفّافیّت شیشه- سرامیک نانوبلور میکای لیتیُمی  PDF    دانلود : 6334
  وجیهه خانی ; پروین علیزاده
  بازدید: 371
  گوگردزدایی از فولاد سادهی کربنی با استفاده از سرباره‌های مصنوعی  PDF    دانلود : 8489
  احمدرضا امینی ; علیرضا ذاکری ; حسین سرپولکی
  بازدید: 651
  بررسی اکسایش سطحی نوار بیشکل Co۶۷Cr۷Fe۴Si۸B۱۴ در طول فرایند بلورینگی  PDF    دانلود : 3799
  زهرا جمیلی شیروان ; محسن حداد سبزوار
  بازدید: 318
  بررسی عوامل مؤثر بر پوشش آلیاژی بیشکل و نانوبلور نیکل- فسفر با استفاده از روش طرّاحی آزمون تاگوچی و بررسی رفتار حرارتی آن  PDF    دانلود : 5942
  لاله رضازاده ; مرتضی زندرحیمی
  بازدید: 429