فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

بررسی ترمودینامیکی فرایند آلومینیم‌دهی تیتانیم خالص با استفاده از مخلوط پودری

حمیدرضا کریمی زارچی; منصور سلطانیه; محمدرضا ابوطالبی; شیپینگ گوا

اتصال فوم آلومینیومی به ورق در سازه‌های ساندویچی

آروین تقی زاده تبریزی; مازیار آزادبه