نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی و پژوهشی

 • رفتار خوردگی پوشش‌های نانوبلورین نیکل اعمالی بر روی آلیاژ منیزیم AZ۹۱ به‌روش آب‌کاری الکتریکی  PDF    دانلود : 2400 PDF    دانلود : 2200
  آرمان زارع بیدکی ; محمد رضا ابوطالبی ; حسن محمودی کهنی 1-10
  بازدید: 750
  سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al۳Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیّات حرارتی  PDF    دانلود : 1341 PDF    دانلود : 1890
  اسماعیل پورخورشید ; محمدحسین عنایتی ; فتح الله کریم زاده ; محمد حسین پایدار 11-22
  بازدید: 884
  تحلیل عوامل ترمودینامیکی مؤثر بر تشکیل محلول جامد فوق اشباع نانوساختار در دستگاه آلیاژی مس-آهن با آلیاژسازی مکانیکی  PDF    دانلود : 1048 PDF    دانلود : 974
  میلاد مجتهدی ; مسعود گودرزی ; محمدرضا ابوطالبی 23-36
  بازدید: 369
  مطالعه رفتار سایشی پوشش‌های کامپوزیتی آلومینا-تیتانیا پاشش پلاسمایی شده  PDF    دانلود : 1618 PDF    دانلود : 1437
  محمد غیرتی ; محمد حسین فتحی ; علیرضا احمدی 37-50
  بازدید: 348
  توالی و سازوکار واکنش ها در دستگاه ایلمِنایت و آلومینیم  PDF    دانلود : 1130 PDF    دانلود : 2269
  راضیه خوشحال ; محمدعلی بوترابی ; منصور سلطاینه 51-62
  بازدید: 242
  بررسی مُرفولوژی سطح و خواص مکانیکی و حرارتی مادهی مرکب پلیآمید ۶- آلومینای گاما بهبود یافته با کوپلیمر اتیلن اکتین گرافت شده با مالئیک انیدرید  PDF    دانلود : 1048 PDF    دانلود : 844
  فاطمه سادات حسینی ; سهیل سمیعی ; محمد رحیم واثقی جهرمی ; ابراهیم احمدلو 63-74
  بازدید: 841
  بررسی خواص استحکامی اسفنج‌هایی از جنس ماده‌ی مرکب زمینه آلومینیم تولید شده به‌روش متالورژی پودر  PDF    دانلود : 1296 PDF    دانلود : 1260
  سمانه نیک سیرت ; علیرضا مجتهدزاده ; مسعود رنگی 75-84
  بازدید: 289
  بررسی تأثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن  PDF    دانلود : 1347 PDF    دانلود : 1417
  سحر جعفری ; علی بیت اللهی ; بیژن افتخاری یکتا افتخاری یکتا ; تاداکاتسو اوکوبو ; راغاوان گوپالان ; کازوهیرو هونو ; گیزهیر هرزر 85-98
  بازدید: 279

 • یادداشت پژوهشی

 • تأثیر متغیرهای فرایند بورسیلیسیم‌دهی بر فولاد گرم‌کار H۱۱  PDF    دانلود : 1243
  زهرا کاربخش راوری ; شمس الدین میردامادی ; علیرضا خاوندی 99-108
  بازدید: 195
  بررسی اثر مقاوم ساز نانو ذرات اکسید سیلیسیم بر خواص سایشی کامپوزیت پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا تقویت شده با الیاف کربن 
  علیرضا خاوندی ; محمد علی ستاری ; محمدرضا نعیمی جمال 109-117
  بازدید: 289