نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی و پژوهشی

 • سنتز زیرکونات کلسیم به روش سرامیکی  PDF    دانلود : 298 Extendad Abstract    دانلود : 796
  علیرضا رضایی ; رحیم نقی زاده ; حمیدرضا رضایی 1-10
  بازدید: 280
  رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل – نیترید تیتانیوم با استفاده از جریان مستقیم  PDF    دانلود : 946 Extendad Abstract    دانلود : 938
  نفیسه پرهیزکار ; ابوالقاسم دولتی ; رویا آقابابازاده 11-22
  بازدید: 341
  ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همسان فولاد کم-آلیاژ فریتی Gr.۱۱-A۳۸۷ به فولاد زنگ‌نزن آستنیتی A۲۴۰-TP. ۳۱۶  PDF    دانلود : 1137 Extendad Abstract    دانلود : 1122
  سید حسین میرکریمی ; خلیل رنجبر ; محسن روشنی ; رضا دهملایی 23-38
  بازدید: 393
  استفاده از مدلی بر اساس مکانیزم بیرون کشیدن ذرات M۲۳C۶ در زمینه فولاد ابزار ۱.۲۵۴۲ به منظور تخمین چقرمگی و استحکام  PDF    دانلود : 664 Extendad Abstract    دانلود : 1009
  سید ابراهیم وحدت ; سعید ناطق ; شمس الدین میردامادی 39-50
  بازدید: 164
  بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم Al-V۲O۵  PDF    دانلود : 864 Extendad Abstract    دانلود : 984
  محمد آشناگر ; علیرضا مشرقی ; مهدی کلانتر 51-64
  بازدید: 224
  مشخصه یابی ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ نانوساختار Al۲۰۲۴ و کامپوزیت بر پایه آن  PDF    دانلود : 844 Extendad Abstract    دانلود : 1065
  علیرضا عبدالهی ; علی علیزاده 65-80
  بازدید: 223
  بررسی تجربی اثر پارامترهای نورد گرم بر دماهای بحرانی فولاد لوله انتقال گاز طبیعی با گرید ایکس هفتاد  PDF    دانلود : 1300 Extendad Abstract    دانلود : 921
  مصطفی نخعی ; مسعود رخش خورشید ; سیدحجت هاشمی 81-92
  بازدید: 238

 • یادداشت پژوهشی

 • تاثیر افزودن منگنز بر مقاومت به اکسیداسیون Ti-۴۸Al تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی  PDF    دانلود : 1151
  هادی کریمی ; احمد زارع ; مرتضی هادی ; محسن صادقی ; علی قاسمی 93-106
  بازدید: 222