نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی و پژوهشی

 • تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN۱۰۰  PDF    دانلود : 167 Extended Abstract    دانلود : 106
  احمد رحیمی ; شمس الدین میردامادی ; سیدحسین رضوی ; سید مهدی عباسی 1-12
  بازدید: 409
  اثر آلومینیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد پرمنگنز آستنیتیFe-۱۸Mn-۰.۶C  PDF    دانلود : 151 Extended Abstract    دانلود : 110
  سعید مجیدی ; شهرام خیراندیش ; مجید عباسی 13-22
  بازدید: 271
  بررسی اثر متقابل سختی، ناخالصی و ریز ساختار بر رفتار خستگی فولاد  PDF    دانلود : 139 Extended Abstract    دانلود : 77
  سمیرا مرتضایی ; علیرضا مشرقی 23-36
  بازدید: 265
  شبیه سازی تغییرات ریزساختار آلومینیوم ۶۰۶۱ در فرایند فشردن در کانال‌های ‌هم‌مقطع ‌زاویه‌دار با استفاده از روش مونت‌کارلو  PDF    دانلود : 161 PDF    دانلود : 106
  منصوره طاهری ; محمدرضا ابوطالبی ; سید حسین سیدین ; باقر محمدصادقی 37-50
  بازدید: 175
  بررسی جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیوم- مس بوسیله آنالیز حرارتی و مدل‌سازی عددی  PDF    دانلود : 107 PDF    دانلود : 75
  محمد حسن عوض‌کننده قراول ; محسن حداد سبزوار 51-72
  بازدید: 197
  بررسی شرایط بهینه لحیم کاری غیرهمجنس تیتانیوم خالص تجاری به فولاد زنگ نزن ۳۰۴ کم کربن با استفاده از پرکننده پایه نقره BAg-۸  PDF    دانلود : 89 PDF    دانلود : 80
  پژمان صارمی ; مسعود کثیری 73-86
  بازدید: 256
  تولید و بررسی خواص سایشی کامپوزیت پایه AA ۸۰۹۰ مقاوم شده با ذرات کاربید سیلیسیم پس از عملیات حرارتی پیرسازی با کوئنچ جهت دار  PDF    دانلود : 106 PDF    دانلود : 67
  امیر کبریایی ; حسن ثقفیان ; شمس الدین میردامادی 87-98
  بازدید: 190
  بررسی تحولات فازی و ریزساختارها در یک فولاد میکروآلیاژی حاوی Tiو Nb به روش های دیلاتومتری و متالوگرافی  PDF    دانلود : 161 Extended Abstract    دانلود : 93
  آسیه سادات موسوی محولاتی ; سید صادق قاسمی بنادکوکی ; مهدی کلانتر 99-108
  بازدید: 213
  بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص بدنه های شیشه اکسی نیتریدی سنتز شده به روش سل-ژل  PDF    دانلود : 129 PDF    دانلود : 91
  سارا احمدی ; بیژن افتخاری یكتا ; حسین سرپولكی ; علیرضا آقایی 109-118
  بازدید: 206