فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

بررسی تأثیر استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت بر رفتار سایشی چدن¬های سفید

وحید کرمی دستنایی; سید صادق قاسمی بنادکوکی; مسعود مصلایی پور یزدی; علیرضا مشرقی

بررسی خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 در محیط حاوی یون‌های برماید و یداید

سهراب پهلوان; کیوان صفار; ایمان تاجی; محمد هادی موید; سحر ملازاده بیدختی