دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

اثر زمان عملیات زیر صفر عمیق روی ریزساختار و خواص کششی فولاد ابزار ...

سید ابراهیم وحدت; سعید ناطق; شمس الدین میردامادی تهرانی
تعداد مشاهده : 89 صفحه 1-18 PDF

بررسی تأثیر استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت بر رفتار سایشی چدن¬های سفید

وحید کرمی دستنایی; سید صادق قاسمی بنادکوکی; مسعود مصلایی پور یزدی; علیرضا مشرقی
تعداد مشاهده : 35 صفحه 19-28 PDF
تعداد مشاهده : 62 صفحه 29-40 PDF
تعداد مشاهده : 45 صفحه 41-54 PDF
تعداد مشاهده : 58 صفحه 55-64 PDF

بررسی خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 در محیط حاوی یون‌های برماید و یداید

سهراب پهلوان; کیوان صفار; ایمان تاجی; محمد هادی موید; سحر ملازاده بیدختی
تعداد مشاهده : 53 صفحه 91-102 PDF
تعداد مشاهده : 44 صفحه 127-136 PDF
تعداد مشاهده : 20 صفحه 151-166 PDF