دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

استفاده از سنگ ساینده جهت ارزیابی رفتار سایشی فولادها

مجید عباسی; شهرام خیراندیش; یوسف خرازی; جلال حجازی