نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی و پژوهشی

 • بررسی تأثیر تغییر شکل گرم بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ۹۱  PDF    دانلود : 6814
  علیرضا مالدار ; رامین ابراهیمی ; غلامرضا ابراهیمی
  بازدید: 974
  ارزیابی تحلیلی تأثیر شعاع شانهی قالب و سنبه بر نیروی کشش عمیق  PDF    دانلود : 5704
  مصطفی منصوری نژاد ; بهمن میرزاخانی
  بازدید: 654
  مدلسازی فرایند پاشش حرارتی برای تشکیل پوشش سطحی با استفاده از روشهای آماری  PDF    دانلود : 5908
  ابراهیم کمالی ; علیرضا تیمورتاش ; محمد پسندیده فرد
  بازدید: 574
  تأثیر تعداد ذرات کروی گرافیت در واحد سطح بر نحوه ی توزیع فاز سخت در چدن های نشکن با زمینهی دوفازی فریت- مارتنزیت  PDF    دانلود : 5613
  مرتضی لک زایی ; شهرام خیراندیش
  بازدید: 596
  بررسی تأثیر عملیات حرارتی همگن‌سازی بهروش ذوب جزئی بر خواص مکانیکی و ریزساختار چدن های نشکن آستمپر شده  PDF    دانلود : 5595
  مسعود مصلایی پور ; عصمت داستان پور ; مهدی دهقان
  بازدید: 575
  بررسی‌ ریزساختار لایهی اکسیدی زمان کوتاه در آلیاژهای Al-۱Mg و Al-۶Mg  PDF    دانلود : 5259
  سید امیر آذرمهر ; مهدی دیواندری ; حسین عربی
  بازدید: 498
  تأثیر دما و میزان SiC بر خواص و ریزساختار شیشه‌های اسفنجی حاصل از ضایعات حاصل از صفحههای نمایشگر تلویزیونهای لولهای اشعهی کاتدی (CRT)  PDF    دانلود : 5467
  مینا سعیدی ; سید محمد میرکاظمی
  بازدید: 536