نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بهینه‌سازی فرآیند استخراج منیزیم از دولومیت کلسینه شده به روش احیای سیلیکوترمیک تحت خلأ چکیده 2290
خیاطی خیاطی ; عطایی عطایی ; حشمتی منش حشمتی منش ; شیبانی شیبانی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و کم سیلیسیم مورد استفاده در ساخت وان گالوانیزه گرم چکیده 1356
غیاثی غیاثی ; مصلایی پور مصلایی پور ; نجف زاده نجف زاده ; فرخ فرخ ; کوکبی کوکبی ; قربانی قربانی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ مکانیزم پدیدۀ خستگی حرارتی در چدن خاکستری GG۲۵ چکیده 1255
میر باقری میر باقری ; باری باری ; اشعری آستانی اشعری آستانی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تأثیر سرعت دورانی ابزار جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) قبل و بعد از عملیات حرارتی بر ریزساختار منطقۀ اتصال آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴-T۸ چکیده 1244
صفرخانیان صفرخانیان ; گودرزی گودرزی ; بوترابی بوترابی
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی تأثیر نانو ذرات Al۲O۳ بر رفتار پیرسختی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-۴.۵%Cu/Al۲O۳ تهیه شده بهروش ریختهگری گردابی چکیده   PDF 1167
نسیبه ولی بیگلو ; رسول آذری خسروشاهی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت‏دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم چکیده 1145
رسولی رسولی ; دیواندری دیواندری ; شاهوردی شاهوردی ; بوترابی بوترابی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تاثیر آلومینیوم موجود بر نمودارهای فازی تعادلی Fe-C-Al-Si چکیده 1070
کیانی رشید کیانی رشید
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ پیش‌بینی نمودارهای حد شکلدهی و حد تنش شکلدهی برای آلیاژ آلومینیم ۳۱۰۵ با استفاده از روش اجزای محدود و معیارهای شکست نرم چکیده 1068
مهدی صفری ; سید جمال حسینی پور ; حامد دیلمی عضدی ; عبدالحمید گرجی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها چکیده 1062
سجادی سجادی ; باباخانی باباخانی ; یوسف ثانی یوسف ثانی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی اثرشدت سرد شدن و گاز هیدروژن بر فاصله بین دندریتی و خواص مکانیکی کامپوزیت چکیده 1041
میر باقری میر باقری ; مجیدیان مجیدیان
1 - 10 (10)