نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مکانیزم پدیدۀ خستگی حرارتی در چدن خاکستری GG25

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.22067/ma.v21i1.2421

میر باقری میر باقری؛ امید عودباشی؛ اشعری آستانی اشعری آستانی