نویسنده = �������������������� ������������������
تعداد مقالات: 8
2. بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و کم سیلیسیم مورد استفاده در ساخت وان گالوانیزه گرم

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.22067/ma.v21i1.2420

غیاثی غیاثی؛ امید عودباشی؛ نجف زاده نجف زاده؛ فرخ فرخ؛ کوکبی کوکبی؛ قربانی قربانی


3. مکانیزم پدیدۀ خستگی حرارتی در چدن خاکستری GG25

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.22067/ma.v21i1.2421

میر باقری میر باقری؛ امید عودباشی؛ اشعری آستانی اشعری آستانی


4. بهینه‌سازی فرآیند استخراج منیزیم از دولومیت کلسینه شده به روش احیای سیلیکوترمیک تحت خلأ

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.22067/ma.v21i1.2422

خیاطی خیاطی؛ امید عودباشی؛ حشمتی منش حشمتی منش؛ شیبانی شیبانی


5. اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت‏دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.22067/ma.v21i1.2423

رسولی رسولی؛ امید عودباشی؛ شاهوردی شاهوردی؛ بوترابی بوترابی


7. بررسی اثرشدت سرد شدن و گاز هیدروژن بر فاصله بین دندریتی و خواص مکانیکی کامپوزیت

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.22067/ma.v21i1.2425

میر باقری میر باقری؛ امید عودباشی


8. تاثیر آلومینیوم موجود بر نمودارهای فازی تعادلی Fe-C-Al-Si

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.22067/ma.v21i1.2426

کیانی رشید کیانی رشید