نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 7
1. بررسی واکنش‏های فصل مشترک بین پودر هیدرید تیتانیم (TiH2) و مذاب آلومینیم خالص

دوره 22، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

10.22067/ma.v22i1.10814

علی رسولی؛ مهدی دیواندری؛ حمیدرضا شاهوردی؛ محمد علی بوترابی


4. بررسی تأثیر دما و زمان نیتروژن‌دهی پلاسمایی بر خواص و مورفولوژی سطح فولاد ابزار گرم‌کار H11

دوره 22، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

10.22067/ma.v22i1.10819

حسین آقاجانی؛ منصوز سلطانیه؛ فرزاد محبوبی؛ خانعلی نکویی؛ حسین معدنی پور


7. مطالعه‌ی رفتار خوردگی دیرگدازهای منیزیا کرومیتی تحت تأثیر کلینکر سیمان

دوره 22، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

10.22067/ma.v22i1.10825

محمدرضا سائری؛ ساسان اطرج؛ زیارتعلی نعمتی