نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی و بهینه‌سازی حل عددی در تحلیل توزیع دما و تنشهای پسماند حرارتی در پوشش دولایه سد حرارتی La2Zr2O7/8YSZ به کمک حل المان محدود

دوره 28، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-112

10.22067/ma.v28i2.37542

نسیم نایب پاشایی؛ حسین وفایی نژاد؛ سید حسین سیدین؛ محمدرضا ابوطالبی؛ حسین سرپولکی؛ سید محمد مهدی هادوی


2. شبیه سازی تغییرات ریزساختار آلومینیوم 6061 در فرایند فشردن در کانال‌های ‌هم‌مقطع ‌زاویه‌دار با استفاده از روش مونت‌کارلو

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-50

10.22067/ma.v28i1.32927

منصوره طاهری؛ محمدرضا ابوطالبی؛ سید حسین سیدین؛ باقر محمدصادقی