نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تجربی و عددی ایجاد دانه‌ سرگردان در فرآیند رشد تک‌بلور سوپرآلیاژ پایه نیکل

دوره 28، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-26

10.22067/ma.v28i2.35238

محسن قنبری حقیقی؛ سعید شبستری؛ محمدرضا ابوطالبی


3. شبیه‌سازی و بهینه‌سازی حل عددی در تحلیل توزیع دما و تنشهای پسماند حرارتی در پوشش دولایه سد حرارتی La2Zr2O7/8YSZ به کمک حل المان محدود

دوره 28، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-112

10.22067/ma.v28i2.37542

نسیم نایب پاشایی؛ حسین وفایی نژاد؛ سید حسین سیدین؛ محمدرضا ابوطالبی؛ حسین سرپولکی؛ سید محمد مهدی هادوی


4. شبیه سازی تغییرات ریزساختار آلومینیوم 6061 در فرایند فشردن در کانال‌های ‌هم‌مقطع ‌زاویه‌دار با استفاده از روش مونت‌کارلو

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-50

10.22067/ma.v28i1.32927

منصوره طاهری؛ محمدرضا ابوطالبی؛ سید حسین سیدین؛ باقر محمدصادقی


5. رفتار خوردگی پوشش‌های نانوبلورین نیکل اعمالی بر روی آلیاژ منیزیم AZ91 به‌روش آب‌کاری الکتریکی

دوره 26، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

10.22067/ma.v26i2.28249

آرمان زارع بیدکی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ حسن محمودی کهنی


7. بررسی ترمودینامیکی فرایند آلومینیم‌دهی تیتانیم خالص با استفاده از مخلوط پودری

دوره 26، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

10.22067/ma.v26i1.23221

حمیدرضا کریمی زارچی؛ منصور سلطانیه؛ محمدرضا ابوطالبی؛ شیپینگ گوا


8. کنترل اندازهی ذرات و غلظت سیلیکای کلوئیدی سنتز شده با استفاده از آب شیشه به روش جانشینی کاتیونی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

10.22067/ma.v24i2.28317

نرمین منتخب؛ حسین عربی؛ محمدرضا ابوطالبی؛ مهدی علیزاده؛ صدیقه صادق حسنی