نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مقادیر متفاوت ZnO بر تغییرات ریزساختاری در شیشه‌های آلومینوسیلیکاتی

دوره 32، شماره 1، 1399، صفحه 125-136

10.22067/jmme.2020.39262

زهرا کهربائی؛ سجاد ازغندی راد؛ جواد نعیم‌آبادی؛ مسعود توکلیان اکبری؛ سحر ملازاده؛ محمد مزینانی


2. بررسی روند تبلور ترکیبات آلومیناسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3

دوره 31، شماره 1، 1398، صفحه 122-134

10.22067/ma.v31i1.65481

مائده نوری ها؛ سارا شوروزی؛ سحر ملازاده بیدختی؛ علیرضا کیانی رشید