نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روند تبلور ترکیبات آلومیناسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3

دوره 31، شماره 1، 1398، صفحه 122-134

10.22067/ma.v31i1.65481

مائده نوری ها؛ سارا شوروزی؛ سحر ملازاده بیدختی؛ علیرضا کیانی رشید


3. بررسی استحالهی فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتویید CK100

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1390

10.22067/ma.v22i2.10910

سید امین رونقی؛ علیرضا کیانی رشید