نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر نیتروژن بر ریزساختار و خواص مکانیکی و خوردگی فولادهای زنگ نزن آستنیتی بدون نیکل

دوره 29، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-64

10.22067/ma.v0i29.45769

سید محسن صالحی؛ شهرام خیراندیش؛ سید مهدی عباسی


2. اثر آلومینیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد پرمنگنز آستنیتیFe-18Mn-0.6C

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-22

10.22067/ma.v28i1.32351

سعید مجیدی؛ شهرام خیراندیش؛ مجید عباسی


3. ارتباط بین کرنش دوقلویی و پدیده‌ی چروکیدگی سطحی در تغییر شکل موم‌سان فولاد آستنیتی منگنزی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

10.22067/ma.v25i2.38888

مجید عباسی؛ شهرام خیراندیش؛ جلال حجازی؛ یوسف خرازی


5. تأثیر عملیات حرارتی آس تمپرینگ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد AC6D

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1390

10.22067/ma.v22i2.10907

خدامراد عباس زاده؛ حسن ثقفیان؛ شهرام خیراندیش


6. استفاده از سنگ ساینده جهت ارزیابی رفتار سایشی فولادها

دوره 21، شماره 2، بهار و تابستان 1389

10.22067/ma.v21i2.10739

مجید عباسی؛ شهرام خیراندیش؛ یوسف خرازی؛ جلال حجازی