نویسنده = ������������������ �������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 6
1. اثر زمان عملیات زیر صفر عمیق روی ریزساختار و خواص کششی فولاد ابزار ...

دوره 29، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22067/ma.v0i29.41247

سید ابراهیم وحدت؛ سعید ناطق؛ شمس الدین میردامادی تهرانی


3. تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN100

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22067/ma.v28i1.31424

احمد رحیمی؛ شمس الدین میردامادی؛ سیدحسین رضوی؛ سید مهدی عباسی


6. تأثیر متغیرهای فرایند بورسیلیسیم‌دهی بر فولاد گرم‌کار H11

دوره 26، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-108

10.22067/ma.v26i2.19383

زهرا کاربخش راوری؛ شمس الدین میردامادی؛ علیرضا خاوندی