نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر متغیرهای فرایند بورسیلیسیم‌دهی بر فولاد گرم‌کار H11

دوره 26، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-108

10.22067/ma.v26i2.19383

زهرا کاربخش راوری؛ شمس الدین میردامادی؛ علیرضا خاوندی