نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیوم- مس بوسیله آنالیز حرارتی و مدل‌سازی عددی

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-72

10.22067/ma.v28i1.33513

محمد حسن عوض‌کننده قراول؛ محسن حداد سبزوار


2. بررسی اکسایش سطحی نوار بیشکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

10.22067/ma.v24i2.28321

زهرا جمیلی شیروان؛ محسن حداد سبزوار