نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN100

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22067/ma.v28i1.31424

احمد رحیمی؛ شمس الدین میردامادی؛ سیدحسین رضوی؛ سید مهدی عباسی


2. بررسی تأثیر سرعت ورود مذاب به محفظهی قالب بر چقرمگی شکست آلیاژ منیزیم AZ91

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

10.22067/ma.v23i2.16993

حمیدرضا سعادتی فر؛ مهدی میرزایی؛ سید حسین رضوی؛ سید محمدعلی بوترابی