نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز زیرکونات کلسیم به روش سرامیکی

دوره 27، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-10

10.22067/ma.v27i1.19952

علیرضا رضایی؛ رحیم نقی زاده؛ حمیدرضا رضایی