نویسنده = سید ابراهیم وحدت
تعداد مقالات: 3
2. اثر زمان عملیات زیر صفر عمیق روی ریزساختار و خواص کششی فولاد ابزار ...

دوره 29، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22067/ma.v0i29.41247

سید ابراهیم وحدت؛ سعید ناطق؛ شمس الدین میردامادی تهرانی