نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای

دوره 32، شماره 1، 1399، صفحه 137-144

10.22067/jmme.2020.39263

مهرداد محمودی؛ بهروز بیدختی؛ سمانه صاحبیان سقی


2. رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب

دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 121-130

10.22067/ma.v31i1.73236

معصومه توکلی خراسانی؛ فرزانه سادات تیموری طوفال؛ مصطفی میرجلیلی؛ سمانه صاحبیان سقی