نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترمودینامیکی فرایند آلومینیم‌دهی تیتانیم خالص با استفاده از مخلوط پودری

دوره 26، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

10.22067/ma.v26i1.23221

حمیدرضا کریمی زارچی؛ منصور سلطانیه؛ محمدرضا ابوطالبی؛ شیپینگ گوا