نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 6
3. بررسی تحولات فازی و ریزساختارها در یک فولاد میکروآلیاژی حاوی Tiو Nb به روش های دیلاتومتری و متالوگرافی

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-108

10.22067/ma.v28i1.32846

آسیه سادات موسوی محولاتی؛ سید صادق قاسمی بنادکوکی؛ مهدی کلانتر


4. ارزیابی کریستالی و فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به طریق سل-ژل با نسبت های مختلف Ca/P

دوره 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-96

10.22067/ma.v27i2.29024

مهدی کلانتر؛ مریم مجاهدیان؛ نرگس وحیدی مهرجردی


5. بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم Al-V2O5

دوره 27، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-64

10.22067/ma.v27i1.24570

محمد آشناگر؛ علیرضا مشرقی؛ مهدی کلانتر