نویسنده = ������ ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تولید کامپوزیت TiB2-TiC توسط سنتز احتراقی فعال‌شده با گرمایش ماکروویوی

دوره 30، شماره 1، 1397، صفحه 121-130

10.22067/ma.v30i1.55939

عارف قنبری؛ مرتضی دستجردی؛ آیدا فایقی نیا؛ مسعود سکاکی؛ محمد شیخ شاب بافقی