نویسنده = ������������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار فشار شبه استاتیکی قوطی‌های پرشده با کامپوزیت فومی Al-Si-SiC-xFe

دوره 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-24

10.22067/ma.v27i2.25765

محمدجواد نیری؛ محمدجواد خواجه علی؛ سید محمد حسین میرباقری