نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص بدنه های شیشه اکسی نیتریدی سنتز شده به روش سل-ژل

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-118

10.22067/ma.v28i1.34441

سارا احمدی؛ بیژن افتخاری یکتا؛ حسین سرپولکی؛ علیرضا آقایی