نویسنده = ������ �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اتصال فوم آلومینیومی به ورق در سازه‌های ساندویچی

دوره 26، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-104

10.22067/ma.v26i1.27737

آروین تقی زاده تبریزی؛ مازیار آزادبه