نویسنده = ���������� ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر افزودن نیکل بر ریزساختار و قابلیت شیشه سازی آلیاژ آمورف حجمی Fe-Mo-P-C-B

دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 35-44

10.22067/ma.v31i2.67248

مهسا انصاری نیا؛ امیر سیف الدینی؛ سعید حسنی؛ صادق قاسمی بنادکوکی


3. بررسی تأثیر استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت بر رفتار سایشی چدن‌های سفید

دوره 29، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-28

10.22067/ma.v0i29.44982

وحید کرمی دستنایی؛ سید صادق قاسمی بنادکوکی؛ مسعود مصلایی پور یزدی؛ علیرضا مشرقی


4. بررسی تحولات فازی و ریزساختارها در یک فولاد میکروآلیاژی حاوی Tiو Nb به روش های دیلاتومتری و متالوگرافی

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-108

10.22067/ma.v28i1.32846

آسیه سادات موسوی محولاتی؛ سید صادق قاسمی بنادکوکی؛ مهدی کلانتر