نویسنده = ������������������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیوم- مس بوسیله آنالیز حرارتی و مدل‌سازی عددی

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-72

10.22067/ma.v28i1.33513

محمد حسن عوض‌کننده قراول؛ محسن حداد سبزوار