نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نرخ سرمایش و مقدار مس بر ریزساختار آلیاژZn–27%Al تحت ریخته‌گری تبریدی

دوره 28، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-36

10.22067/ma.v28i2.35765

رحیم اعرابی جشوقانی؛ حمید پیرنجم الدین؛ حسن قهوه چیان؛ حمیدرضا شاهوردی