نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نرخ سرمایش و مقدار مس بر ریزساختار آلیاژZn–27%Al تحت ریخته‌گری تبریدی

دوره 28، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-36

10.22067/ma.v28i2.35765

رحیم اعرابی جشوقانی؛ حمید پیرنجم الدین؛ حسن قهوه چیان؛ حمیدرضا شاهوردی


2. بررسی واکنش‏های فصل مشترک بین پودر هیدرید تیتانیم (TiH2) و مذاب آلومینیم خالص

دوره 22، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

10.22067/ma.v22i1.10814

علی رسولی؛ مهدی دیواندری؛ حمیدرضا شاهوردی؛ محمد علی بوترابی