نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز یک مرحله ای نانوسیلیکای آبگریز با استفاده از الکل زنجیر بلند 1-اکتادکانول

دوره 29، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-20

10.22067/ma.v0i29.40156

ملیحه درگاهی زابلی؛ اقبال صحرایی؛ بهزاد پورعباس؛ برایان کرگل