نویسنده = �������������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 در محیط حاوی یون‌های برماید و یداید

دوره 29، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-102

10.22067/ma.v0i29.47398

سهراب پهلوان؛ کیوان صفار؛ ایمان تاجی؛ محمد هادی موید؛ سحر ملازاده بیدختی