نویسنده = ������������ ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب

دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 121-130

10.22067/ma.v31i1.73236

معصومه توکلی خراسانی؛ فرزانه سادات تیموری طوفال؛ مصطفی میرجلیلی؛ سمانه صاحبیان سقی