کلیدواژه‌ها = سختی
تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیمAZ91 به‌روش رگرسیون

دوره 33، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 49-70

10.22067/jmme.2021.70587.1016

احمد یوسفی پرچین علیا؛ محمد آزادی؛ مهدی مختاری شیرازآیاد


اثر زمان عملیات زیر صفر عمیق روی ریزساختار و خواص کششی فولاد ابزار ...

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-18

10.22067/ma.v0i29.41247

سید ابراهیم وحدت؛ سعید ناطق؛ شمس الدین میردامادی تهرانی