کلیدواژه‌ها = آلیاژسازی مکانیکی
سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al3Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیّات حرارتی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 11-22

10.22067/ma.v26i2.28802

اسماعیل پورخورشید؛ محمدحسین عنایتی؛ فتح الله کریم زاده؛ محمد حسین پایدار