کلیدواژه‌ها = آلومینیم
تعداد مقالات: 4
1. اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای

دوره 32، شماره 1، 1399، صفحه 137-144

10.22067/jmme.2020.39263

مهرداد محمودی؛ بهروز بیدختی؛ سمانه صاحبیان سقی


2. اثر آلومینیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد پرمنگنز آستنیتیFe-18Mn-0.6C

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-22

10.22067/ma.v28i1.32351

سعید مجیدی؛ شهرام خیراندیش؛ مجید عباسی


3. توالی و سازوکار واکنش ها در دستگاه ایلمِنایت و آلومینیم

دوره 26، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

10.22067/ma.v26i2.31896

راضیه خوشحال؛ محمدعلی بوترابی؛ منصور سلطاینه