موضوعات = مواد پیشرفته
بررسی ریزساختار وخواص مکانیکی کامپوزیت لوله‌ای زمینه آلومینیوم تقویت شده با الیاف کربن و شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22067/jmme.2023.77877.1066

علی علیزاده؛ شهاب پلویی؛ محمدرضا زحمتکش؛ مهدی عبدالهی


بهینه سازی خواص مکانیکی و ساختاری پلی پروپیلن تقویت شده با ترکیب لاستیک طبیعی- نانوذرات پرلیت با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22067/jmme.2023.80165.1092

هادی سلیمانی؛ عبدالحسین فریدون؛ علیرضا آلبویه؛ محمدرضا نخعی