دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل حرارتی و فازی فرآیند خود احتراقی آلومینوترمیک در سیستم Al-Fe2O3-Cr2O3-NiO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22067/jmme.2023.78953.1081

سعید سلطانی؛ مهدی کلانتر؛ محمد رضا پهلوان شمسی


بررسی ریزساختار وخواص مکانیکی کامپوزیت لوله‌ای زمینه آلومینیوم تقویت شده با الیاف کربن و شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22067/jmme.2023.77877.1066

علی علیزاده؛ شهاب پلویی؛ محمدرضا زحمتکش؛ مهدی عبدالهی


اثر سیلسیم بر تشکیل ترکیبات بین فلزی آلومیناید تیتانیوم از AlوTiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22067/jmme.2023.79696.1086

راضیه خوشحال؛ سید وحید علوی نژاد خلیل آباد


رفتار اکسیداسیون سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 در دمای °C 1000

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22067/jmme.2023.76898.1052

صادق پورعلی؛ رضا توانگر؛ فائزه اختری؛ سیدسینا حجازی


سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22067/jmme.2023.80250.1090

وصال هلالی؛ مصطفی میرجلیلی؛ سید عبدالکریم سجادی؛ مریم مقدم متین؛ محمدحسن ملائی


بهینه سازی خواص مکانیکی و ساختاری پلی پروپیلن تقویت شده با ترکیب لاستیک طبیعی- نانوذرات پرلیت با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22067/jmme.2023.80165.1092

هادی سلیمانی؛ عبدالحسین فریدون؛ علیرضا آلبویه؛ محمدرضا نخعی