کلیدواژه‌ها = کامپوزیت
تاثیر ترکیب شیمیایی بر رفتار زینترینگ و خواص ریزساختاری، مکانیکی و بیولوژیکی کامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت/شیشه بوراتی

دوره 33، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-132

10.22067/jmme.2022.73523.1032

زینب ابراهیمی کاهو؛ نگار اکرمی؛ مهرنوش قناد؛ سیمین نظرنژاد؛ سعید کارگذار؛ سحر ملازاده