اهداف و چشم انداز

نشریه مهندسی متالورژی و مواد یک نشریه با دسترسی باز بوده که به صورت فصل‌نامه ( 4 شماره در سال) چاپ می‌شود. این نشریه مقالات پژوهشی و نظری در حوزه‌ی مهندسی مواد و متالورژی را برای انتشار در نظر می‌گیرد. هدف اصلی نشریه جمع‌آوری تحقیقات عمیق در حوزه‌ی مهندسی مواد بوده که بتواند یک ارتباط بین محقیقین این حوزه را فراهم آورد. کلیه‌ی مقالات ارسالی باید دارای اصالت بوده و مطابق با قالب نشریه آماده شود. نویسندگان مقاله باید تائید نمایند مقاله آنها تاکنون در نشریه دیگری چاپ نشده است و همچنین تحت داوری در نشریه دیگری نیست. در حال حاضر نشریه مهندسی متالورژی و مواد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها را بعد از تغییرات لازم جهت داوری و چاپ می‌پذیرد (نویسندگان باید این مورد را برای سردبیر نشریه در ابتدا مشخص نمایند).

عناوین نشریه:

نشریه مهندسی متالورژی و مواد موضوعات در زمینه، قطعات و مواد سنتز شده، روش های ساخت مواد و انواع روش های آنالیز مواد را در نظر می‌گیرد. روش ساخت و روش های مشخصه‌یابی، نوع ماده ی مورد بررسی (فلز، سرامیک، پلیمر و یا کامپوریت) باید برای سردبیر ژورنال توسط نویسندگان مشخص شود.

خواص مواد و روش های شناسایی در زمینه‌های زیر برای داوری در نظر گرفته می‌شوند:

متالورژی فیزیکی

استحاله فازی

خوردگی

مواد پیشرفته فلزی

خواص ریزساختاری و مکانیکی

شبیه‌سازی، مدل سازی داده ها

شبیه سازی مولکولی

تئوری چگالی

روش های یادگیری ماشینی

بررسی های ترمودینامیکی

نانو مواد

نانو کامپوزیت‌ها 

مواد سرامیکی

شیشه ها

مواد زیستی، بررسی روش های پوشش دهی و ارزیابی خواص مکانیکی آنها.

مقالات مروری بعد از ارائه توضیحات در مورد ضرورت و اهمیت تحقیق و بعد از تائید سردبیر برای داوری در نظر گرفته می‌شود.