راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش و ارسال مقالات

توجه : نویسندگان محترم

- طبق دستورالعمل وزارت عتف نویسندگان ملزم به تکمیل فرم تعارض   و فرم تعهد می باشند خواهشمنداست در هنگام ارسال مقاله فایل را به صورت فایل تکمیلی ارسال فرمایید.

- میتواند مقاله خود را جهت ارسال با هر قالبی که میتواند در تسریع داوری مقاله شان مؤثر باشد ارسال نمایند.

ترتیب قرار گرفتن اجزای مقاله به این شرح است: عنوان، نام نویسندگان و نام مؤسسه محل کار آنها، چکیده فارسی، واژگان کلیدی به فارسی، عنوان انگلیسی، واژگان کلیدی به انگلیسی، متن اصلی مقاله با بخش بندی‌های مناسب، فهرست علایم، مراجع، پیوست‌ها، جدول‌ها و شکل‌ها (شامل نمودارها، منحنی‌ها و عکس‌ها).

-عنوان: عنوان مقاله باید حداکثر در 12 کلمه و معرف محتوای مقاله باشد. ابتدای واژه‌های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود.

مثال:                 A New Nonlinear Model for Flexural Vibration Analysis of a Cracked Beam

نام نویسندگان: نام نویسندگان باید به ترتیبی که مایل هستند در نشریه چاپ شود، مشخص گردد. درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، اعلام نام نویسنده‌ای که طرف مکاتبه نشریه است، ضروری است؛ در غیر این صورت همیشه نویسنده اول طرف مکاتبه خواهد بود.

-چکیده: چکیده فارسی و انگلیسی مقاله، هرکدام حداکثر در 120 کلمه شامل: تعریف موضوع، روش تحلیل و نتایج شاخص به‌دست آمده، در صفحه اول مقاله تایپ شود. تمام چکیده باید در یک پاراگراف نوشته شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد و در زیرآن درج شود.

-نمودارها، جداول و تصاویر: نمودارها باید از نظر تعداد در حد لازم و کافی باشند که می‌تواند در داخل مقاله و یا انتهای آن آورده شود. پس از پذیرش مقاله هرکدام از تصاویر  باید در فرمت JPG تهیه و در فایل جداگانه ارسال شود.  لازم به ذکر است تا پذیرش نهایی مقاله نیازی به جدا کردن تصاویر از متن آن نمی باشد. حروف و اعداد جداول و نمودارها باید کاملاً واضح و اندازه آنها متناسب با حروف متن باشد. عناوین سطرها و ستون‌ها در نمودارها و جداول و توضیحات درج شده در داخل تصاویر باید فارسی باشند.

-معادلات: در صورت استفاده از معادلات در مقاله، تمام معادلات باید به صورت خوانا با حروف و علایم مناسب، حروفچینی شوند. هر معادله باید شمارهای داشته باشد که در داخل پرانتز و مماس به حاشیه راست صفحه نوشته شود. شماره معادلات از (1) شروع و به شمارهای برابر با تعداد معادلات ختم شود. معادلات حتما با استفاده از یکی از نرم افزارهای Word و یا MathType نوشته شود و نه با ابزار Symbol و ... . همچنین دقت شود معادلات و فرمول ها با عرض حداکثر 7 سانتیمتر (در صورت بزرگ بودن فرمول آن را بشکنید)، به صورت Regular و نه Italic و با اندازه قلم 10 حروفچینی شوند.

-مراجع: مراجع باید در متن مقاله در داخل [ ] به ترتیبی که استفاده شده اند شماره گذاری شوند. مراجع به صورت تک ستونی تایپ شوند. روش درج مراجع در انتهای مقاله به شرح زیر است:

 

Reference:

IEEE

E-books

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.

General Internet Site

[2] J. Geralds, “Sega Ends Production of Dreamcast,” vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2007. [Online]. Available: http://nli.vnunet.com/news/1116995. [Accessed Sept.12, 2007].

Edited Book

[3] J. L. Spudich and B. H. Satir, Eds., Sensory Receptors and Signal Transduction.New York: Wiley-Liss, 2001.

Article in Professional Journal and Conference (paginated by issue)

[4] J. Attapangittya, “Social studies in gibberish,” Quarterly Review of Doublespeak, vol. 20, no. 1, pp. 9-10, 2003.

[5] J. Velagic, A. Hrusto, “Design of Coupled Disturbance Observers for Nonlinear Half-Car Active Suspension System,” IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Germany, pp. 547-552, July 3-7, (2017).

تمام مراجع فارسی به انگلیسی ترجمه (خواهشمند است عناوین از سایت های مربوط به مرجع استخراج گردد) و در انتهای مرجع کلمه (In Persian) درج گردد.