راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش و ارسال مقالات

توجه : نویسندگان محترم

- طبق دستورالعمل وزارت عتف نویسندگان ملزم به تکمیل فرم تعارض   و فرم تعهد می باشند خواهشمنداست در هنگام ارسال مقاله فایل را به صورت فایل تکمیلی ارسال فرمایید.

- میتواند مقاله خود را جهت ارسال با هر قالبی که میتواند در تسریع داوری مقاله شان مؤثر باشد ارسال نمایند.

ترتیب قرار گرفتن اجزای مقاله به این شرح است: عنوان، نام نویسندگان و نام مؤسسه محل کار آنها، چکیده فارسی، واژگان کلیدی به فارسی، عنوان انگلیسی، واژگان کلیدی به انگلیسی، متن اصلی مقاله با بخش بندی‌های مناسب، فهرست علایم، مراجع، پیوست‌ها، جدول‌ها و شکل‌ها (شامل نمودارها، منحنی‌ها و عکس‌ها).

-عنوان: عنوان مقاله باید حداکثر در 12 کلمه و معرف محتوای مقاله باشد. ابتدای واژه‌های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود.

مثال:                 A New Nonlinear Model for Flexural Vibration Analysis of a Cracked Beam

نام نویسندگان: نام نویسندگان باید به ترتیبی که مایل هستند در نشریه چاپ شود، مشخص گردد. درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، اعلام نام نویسنده‌ای که طرف مکاتبه نشریه است، ضروری است؛ در غیر این صورت همیشه نویسنده اول طرف مکاتبه خواهد بود.

-چکیده: چکیده فارسی و انگلیسی مقاله، هرکدام حداکثر در 120 کلمه شامل: تعریف موضوع، روش تحلیل و نتایج شاخص به‌دست آمده، در صفحه اول مقاله تایپ شود. تمام چکیده باید در یک پاراگراف نوشته شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد و در زیرآن درج شود.

-نمودارها، جداول و تصاویر: نمودارها باید از نظر تعداد در حد لازم و کافی باشند که می‌تواند در داخل مقاله و یا انتهای آن آورده شود. پس از پذیرش مقاله هرکدام از تصاویر  باید در فرمت JPG تهیه و در فایل جداگانه ارسال شود.  لازم به ذکر است تا پذیرش نهایی مقاله نیازی به جدا کردن تصاویر از متن آن نمی باشد. حروف و اعداد جداول و نمودارها باید کاملاً واضح و اندازه آنها متناسب با حروف متن باشد. عناوین سطرها و ستون‌ها در نمودارها و جداول و توضیحات درج شده در داخل تصاویر باید فارسی باشند.

-معادلات: در صورت استفاده از معادلات در مقاله، تمام معادلات باید به صورت خوانا با حروف و علایم مناسب، حروفچینی شوند. هر معادله باید شمارهای داشته باشد که در داخل پرانتز و مماس به حاشیه راست صفحه نوشته شود. شماره معادلات از (1) شروع و به شمارهای برابر با تعداد معادلات ختم شود. معادلات حتما با استفاده از یکی از نرم افزارهای Word و یا MathType نوشته شود و نه با ابزار Symbol و ... . همچنین دقت شود معادلات و فرمول ها با عرض حداکثر 7 سانتیمتر (در صورت بزرگ بودن فرمول آن را بشکنید)، به صورت Regular و نه Italic و با اندازه قلم 10 حروفچینی شوند.

-مراجع: مراجع باید در متن مقاله در داخل [ ] به ترتیبی که استفاده شده اند شماره گذاری شوند. مراجع فارسی از سمت راست و مراجع لاتین از سمت چپ نوشته شوند. مراجع به صورت تک ستونی تایپ شوند. روش درج مراجع در انتهای مقاله به شرح زیر است:

 الف: کتاب

 1. Goldstien, S., "Modern Developments in Fluid Dynamics", Dover publication. Inc., New York, pp. 676-680, (1965).

ب: مقاله مجلات

 2. Goldak, J., Chakravarti, A. and Bibby, M., "A new finite element model for welding heat sources", Metallurgical Transactions B, Vol. 15, pp. 299-305, (1984).

ج: مقاله کنفرانسی

 3. Omkar, S.N., Suresh, S., Raghavendra, T.R. and Mani, V., "Acoustic emission signal classification using fuzzy C-means clustering", Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP02)., Vol. 4, Orchid Country Club, Singapore, (2002) .

د: گزارش فنی، تز دکتری و ...

 4. Imbsen, R. A., "Thermal effects in concrete bridge superstructures", Transportation Research Board, NCHRP Report No. 276, Washington, D.C., (1985).

هـ: منابع فارسی

  سیاوش موخر، ر.، "آبکاری پالسی طلای خالص و آلیاژی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، (1389).