تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 282
تعداد مشاهده مقاله 82,183
تعداد مقالات ارسال شده 955
تعداد مقالات رد شده 561
تعداد مقالات پذیرفته شده 282
درصد پذیرش 30
زمان پذیرش (روز) 130
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 510

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. این مجله به صورت فصل‌نامه (چهار شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می‌گردد. مجله با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. مقالات می‌بایست کاملأ طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد.

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه:  1402/04/01

شماره جاری: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تیر 1402 

ابر واژگان