تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 308
تعداد مشاهده مقاله 221,115
تعداد مقالات ارسال شده 981
تعداد مقالات رد شده 572
تعداد مقالات پذیرفته شده 308
درصد پذیرش 31
زمان پذیرش (روز) 137
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 543

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. این مجله به صورت فصل‌نامه (چهار شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می‌گردد. مجله با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. مقالات می‌بایست کاملأ طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد.

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه:  1402/04/01

شماره جاری: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1403 

ابر واژگان