تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 229
تعداد مشاهده مقاله 9,705
تعداد مقالات ارسال شده 851
تعداد مقالات رد شده 528
تعداد مقالات پذیرفته شده 229
درصد پذیرش 27
زمان پذیرش (روز) 124
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 381

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. این مجله به صورت دو فصل‌نامه (دو شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می‌گردد. مجله با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. مقالات می‌بایست کاملأ طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد.

شماره جاری: دوره 32، شماره 1، 1399 (پاییز و زمستان ) 

4. ارزیابی رفتار فشاری فوم‌های فولادی تولیدشده به‌روش متالورژی پودر

صفحه 45-56

10.22067/ma.v32i1.79641

حمید سازگاران؛ علی محمد ناصریان نیک؛ محمد رضا اکبری؛ علی اکبری‌نژاد فوق


10. تأثیر مقادیر متفاوت ZnO بر تغییرات ریزساختاری در شیشه‌های آلومینوسیلیکاتی

صفحه 125-136

10.22067/jmme.2020.39262

زهرا کهربائی؛ سجاد ازغندی راد؛ جواد نعیم‌آبادی؛ مسعود توکلیان اکبری؛ سحر ملازاده؛ محمد مزینانی


ابر واژگان