تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 270
تعداد مشاهده مقاله 65,147
تعداد مقالات ارسال شده 933
تعداد مقالات رد شده 556
تعداد مقالات پذیرفته شده 270
درصد پذیرش 29
زمان پذیرش (روز) 130
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 484

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. این مجله به صورت دو فصل‌نامه (دو شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می‌گردد. مجله با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. مقالات می‌بایست کاملأ طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد.

شماره جاری: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آبان 1401 

داربست‌های کامپوزیتی ژلاتین-کلسیم‌فسفات: از فرآیند ساخت تا بررسی رفتار مکانیکی و زیستی

صفحه 53-66

10.22067/jmme.2022.71323.1019

فائزه درویشیان حقیقی؛ سحر معاونی؛ سحر ملازاده؛ سمانه صاحبیان؛ زهرا طیرانی نجاران


ابر واژگان