تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 273
تعداد مشاهده مقاله 69,240
تعداد مقالات ارسال شده 936
تعداد مقالات رد شده 557
تعداد مقالات پذیرفته شده 273
درصد پذیرش 29
زمان پذیرش (روز) 130
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 494

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. این مجله به صورت دو فصل‌نامه (دو شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می‌گردد. مجله با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. مقالات می‌بایست کاملأ طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد.

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه:  1401/12/01

شماره جاری: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 28، دی 1401 

ابر واژگان