اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جلیل وحدتی خاکی

متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته استاد، گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

vahdati.profcms.um.ac.ir/
vahdatium.ac.ir
0000-0003-1421-5857

h-index: 21  

مدیر مسئول

دکتر علی حائریان اردکانی

نانو مواد - متالورژی پودر - علم مواد استاد. دانشگاه صنعتی سجاد

www.sadjad.ac.ir/haerian_en.aspx
ahaeriansadjad.ac.ir

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلیل وحدتی خاکی

متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته استاد، گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

vahdati.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
vahdatigmail.com
00985138805107
0000-0003-1421-5857

h-index: 21  

دکتر رسول آذری خسروشاهی

کامپوزیتهای زمینه فلزی - متالورژی فیزیکی آلیاژهای سبک - آلیاژ سازی مکانیکی استاد، دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

mae.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=6
rakhosroshahisut.ac.ir
+98 41 82368228
0000-0002-9571-8087

h-index: 20  

دکتر رضا باقری

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - کامپوزیتهای زمینه پلیمری استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~rezabagh/
rezabaghsharif.edu
+98 21 6616 5207
0000-0003-1868-401X

h-index: 35  

دکتر جعفر جوادپور

سرامیک - خواص ساختاری در سرامیکها استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/find.php?item=29.7686.10020.en
javadpourjiust.ac.ir
+98 21 7724540
0000-0003-0159-9038

h-index: 22  

دکتر علی حائریان اردکانی

نانو مواد - متالورژی پودر - علم مواد استاد. دانشگاه صنعتی سجاد

: www.sadjad.ac.ir/haerian_en.aspx
ahaeriansadjad.ac.ir
+98 51 36029000

h-index: 7  

دکتر محسن حداد سبزوار

انجماد - دگرگونی فاز - عملیات حرارتی استاد ریخته گری مواد
گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

haddadm.profcms.um.ac.ir/
haddadmum.ac.ir
+98 51 38805041
0000-0003-3787-5663

h-index: 22  

دکتر سید مجتبی زبرجد

شکل دهی فلزات - نانو کامپوزیتها - پلیمرها استاد. دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=192014;
mojtabazebarjadshirazu.ac.ir
+98 71 36133501
0000-0002-4632-409X

h-index: 33  

دکتر سید عبدالکریم سجادی

نانو مواد - فوم های فلزی - نانوکامپوزیتها - عملیات حرارتی - سوپر آلیاژها استاد مهندسی مواد
گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

sajjadi.profcms.um.ac.ir/
sajjadium.ac.ir
+98 51 38805127
0000-0002-3998-5703

h-index: 32  

دکتر مهدی صالحی

علم و تکنولوژی سطح استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

materials.iut.ac.ir/fa/people/1917
isreciut.ac.ir
+98 31 3912752
0000-0002-3161-529X

h-index: 28  

دکتر محمدرضا طرقی نژاد

تغیر فرم پلاستیک شدید - کامپوزیت استاد. دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

toroghinejad.iut.ac.ir/
toroghicc.iut.ac.ir
+98 31 3915726
0000-0001-8870-8959

h-index: 45  

دکتر حسین عربی

متالورژی مکانیکی استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/find.php?item=29.7686.9828.en/-
arabiiust.ac.ir
+98 21 77459151
0000-0003-3110-4198

h-index: 23  

دکتر مهرداد کاشفی تربتی

مهندسی سطح - بررسی غیر مخرب الکترومغناطیسی استاد مهندسی‌مواد - پوشش سرامیکی
گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

m-kashefi.profcms.um.ac.ir/
m-kashefium.ac.ir
+98 51 38805070
0000-0001-9710-4348

h-index: 18  

دکتر علیرضا کیانی رشید

متالورژی فیزیکی - الکترون میکروسکوپ - دگرگونی فاز استاد مهندسی مواد
گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

kianirashid.profcms.um.ac.ir/
kianirashidum.ac.ir
0000-0001-6168-7174

h-index: 20  

دکتر محمد مزینانی

میکروساختار - خواص مکانیکی در مهندسی - مهندسی مواد دانشیار مهندسی مواد
گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

mazinani.profcms.um.ac.ir/
mazinanium.ac.ir
+98 51 38805086
0000-0002-2491-2093

h-index: 15  

دکتر جین یانگ لی

علوم و مهندسی مواد و متالورژی شیمی کاربردی، دانشگاه علم و فناوری، ووهان، چین

faculty.swjtu.edu.cn/lijinyang/en/index.htm
jinyang.liswjtu.edu
0000-0001-8344-6494

h-index: 22  

دکتر یونلا پونیتا بیرلوآگا

هیدرومتالورژی دانشیار پژوهشی، دانشگاه لواکوئیلا، ایتالیا

www.ing.univaq.it/personale/scheda_personale.php?codice=586
ionelapoenita.birloagaunivaq.it
+393804958649
0000-0003-0923-4893

h-index: 10  

دکتر مسعود سکاکی

فرآوری نانو ساختارها پسا دکتری، دانشگاه دویسبورگ-اسن، آلمان.

www.mpie.de/3391294/Universitaet-Duisburg-Essen
masoudsakaki79gmail.com
0000-0001-6238-8360

h-index: 4  

دکتر حسین شالچیان

علوم و مهندسی مواد و متالورژی (استخراجی) پسا دکتری، دانشگاه لواکوئیلا، ایتالیا

www.researchgate.net/profile/Hossein-Shalchian
hsh.metalgmail.com
0000-0002-3941-3430

h-index: 6  

دکتر فرهاد صبا

متالورژی و مواد پسا دکتری، دانشکده علوم و مهندسی مواد، دانشگاه شانگهای جیائو تونگ، شانگهای، چین

www.researchgate.net/profile/Farhad_Saba3
farhad.sabasjtu.edu.cn
0000-0001-9777-8123

h-index: 16  

ویراستار انگلیسی

دکتر سحر ملازاده بیدختی

سرامیک- سنتز و بررسی خواص سرامیک ها- بایو سرامیکها استادیار مهندسی مواد
گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

mollazadeh.b.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mollazadeh.bum.ac.ir
0000-0002-8216-5866

h-index: 16  

کارشناس نشریه

تکتم هوشمند

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

ejourum.ac.ir