کلیدواژه‌ها = کیتوسان
ساخت و بررسی خواص داربست پلی‌کاپرولاکتون/ژلاتین/کیتوسان تولید شده به روش الکتروریسی دو طرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22067/jmme.2024.84247.1123

سید مجتبی زبرجد؛ مینا پرنیان