بهبود سطح آلیاژ منیزیم AZ31 برای کاربرد در مهندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی از تحقیق حاضر اعمال پوشش اکسیداسیون میکرو جرقه بر روی آلیاژ AZ31 به منظور بهبود مقاومت به خوردگی، زیست فعالی و زیست سازگاری این آلیاژ است. نتایج حاصل از تست امپدانس الکتروشیمایی نشان دهنده بهبود مقاومت به خوردگی آلیاژ AZ31 اندایز شده است. به منظور بررسی نمونه ها از تست های پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی فرو سرخ (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تحلیل عنصری با تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDS) استفاده شد. ارزیابی توانایی تشکیل آپاتیت روی نمونه‌ها، از آزمون مایع شبیه ساز بدن (SBF) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تشکیل لایه آپاتیت روی سطح نمونه ها می تواند به عنوان معیاری از زیست فعالی در نظر گرفته شود.اعمال پوشش بالاترین قابلیت تشکیل آپاتیت ورهایش کنترل شده یون و کمترین سرعت خوردگی را ازخود نشان داد به گونه‌ای که می تواند انتخاب مناسبی برای ایمپلنت های استخوانی باشد ب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surface improvement of AZ31 magnesium alloy for engineering applications

نویسنده [English]

  • Farzad Soleymani
Faculty member of Payam Noor University
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to apply micro-spark oxidation coating on AZ31 alloy to improve corrosion resistance, bioactivity and biocompatibility of this alloy. The results of the electrochemical impedance test show the improved corrosion resistance of the AZ31 alloy. X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and elemental analysis by X-ray energy (EDS) tests were used to examine the samples. Body simulation fluid (SBF) test was used to evaluate the ability to form apatite on the samples. The results show that the formation of an apatite layer on the surface of the samples can be considered as a measure of bioactivity. Be the right choice for bone implants In the 19th century, at the same time as the Industrial Revolution, the use of metals as implants in the body was developed. The first use of metal implants in the body to repair broken bones was reported. Metal implants are widely used in orthopedic surgery in both temporary and permanent forms. Today, metals have wider applications in orthopedic and dental surgeries. Only a small number of them are biocompatible and are used as implants. Among these magnesium metals and their alloys due to their close properties to bone, release of magnesium ions into bone and its biodegradability. In the simulated body environment, it has been widely considered as temporary implants in medical and orthopedic applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anodized
  • Coating
  • Mg alloy. Temporary
  • bone
 
 
 
 
CAPTCHA Image